גבעול הוצאה לאור

"גבעול" הינו אתר תדמיתי ומכירתי בכתובת www.giv-ol.com  להלן: "האתר". האתר מופעל ומנוהל על-ידי גבעול הוצאה לאור, ע.מ.016983108 להלן: "המפעילה". כל פנייה ניתן לשלוח למייל: info@giv-ol.com כל פנייה בתקנון בלשון זכר משמעה גם בנקבה או ברבים.

 • השימוש בפועל באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה וכן תנאי לשימוש באתר. הוראות התקנון יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באמצעות האתר.
 • השימוש באתר כפוף לתנאי תקנון זה, ובהיעדר הסכמה לתנאי התקנון כאמור, מקצתו או כולו, עליך לחדול מגלישה באתר.
 • תנאי שימוש נועדו להבטיח שימוש נאות, הולם ובטוח באתר ובשירותים המוצעים בו. 
 • הרכישה באתר מותרת מגיל 16 ומעלה.

הוראות כלליות

 • האתר עוסק במכירת דברי דפוס ותוכן להלן: "המוצרים".
 • במסגרת הליך רכישת המוצרים באתר יש למסור פרטים אישיים נכונים ומלאים בהתאם להוראות האתר. אי מסירת פרטים נכונים, כולם או חלקם, לרבות מספר כרטיס אשראי, עלול לעכב את הליך הרכישה או לבטלו.
 • מובהר כי מועד ביצוע העסקה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הינו מועד אישור ההזמנה והכנסת פרטי הלקוח. כל השלמה/תיקון/עדכון של פרטים לאחר מועד זה אינה גורעת או משנה או מאריכה את מועד ביצוע העסקה. 
 • בכל בעיה באתר, במוצרים או בתהליך המכירה יש לפנות למפעילה.
 • תכני האתר לרבות מידע מילולי, קולי, חזותי בין בנפרד ובין בשילובם, וכן עיצובו, עיבודו, עריכתו, הפצתו ודרך הצגת המידע לרבות, אך מבלי להגביל באמצעות איורים, סרטונים, תמונות, הנפשה, צלמיות ודמויות הינם בבעלות המפעילה בין מכוח חוק ובין מכוח הסכם.
 • השימוש באתר ובתכנים שבו נועדו לשימושו הפרטי והאישי של המשתמש בלבד ואין לעשות שימוש בתכנים אלו שלא במסגרת האתר.
 • המפעילה רשאית לשנות את האתר, את מבנהו, מראהו, תכניו, שירותיו וזמינות המוצרים וזהותם, ללא צורך בהודעה מראש, ובכפוף לכך כי זכויות המשתמש לא ייפגעו כתוצאה מהשינויים.

המוצרים הנמכרים באתר

 • האתר מציע למכירה אישית (ולא סיטונאית) את המוצרים.
 • התמונות באתר משמשות לצורך המחשה בלבד.
 • כל משתמש באתר, בין אם רכש באתר ובין אם לאו, רשאי להיכנס למאגר הלקוחות באמצעות השארת פרטי כתובת אי מייל. בכך נותן המשתמש את הסמכתו לקבלת דיוור ישיר מהמפעילה ו/או מהאתר בנוגע למוצרים, מבצעים ולכל נושא הנוגע לפעילות גבעול בכלל ובמסגרת האתר בפרט.
 • גבעול רשאית למנוע מלקוח לרכוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים: הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין, הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון, הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון, הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בגבעול או בפעילות האתר, בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

 כספים

 • תשלומים עבור מוצרים המוצעים באתר יתבצעו באמצעות סליקת כרטיסי אשראי באופן מאובטח, על-ידי ספק האינטרנט או חברת סליקת האשראי, ועל אחריותם.
 • המפעילה רשאית לשנות את מחירי המוצרים, המוצרים, הרכבי המוצרים ולא יהיו למשתמש כל טענה ו/או דרישה כנגד המפעילה בעניין זה, ובלבד שזכויות המשתמש לא נפגעו.
 • בכל בעיה הקשורה למערכת סליקה ו/או לחיוב אשראי של משתמש ו/או ליחסים שבין משתמש לחברת האשראי, על המשתמש לפתור את הבעיה בעצמו ועל אחריותו.
 • כל עוד לא אושר החיוב בגין העסקה אין האתר ו/או המפעילה מחויבים באספקת המוצר. עיכוב של למעלה מ-7 ימי עסקים בהסדרת הבעיה בכרטיס האשראי/אמצעי תשלום של המשתמש יזכה את האתר ו/או המפעילה בביטול העסקה.
 • ביטול עסקה יהיה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 מדיניות החזרת מוצרים

 • החזרה או החלפת מוצר תיעשה לפי שיקול דעת המפעילה, ובכפוף לתנאים שלהלן:
 • המוצר הוחזר לרשות המפעילה תוך 14 יום ממועד קבלתו על ידי הצרכן; יש להחזיר את המוצר באופן אישי או באמצעות דואר רשום למשרדי המפעילה ברחוב הטחנה 60 בנימינה בצירוף שם הלקוח, כתובת, חשבונית בגין רכישת המוצר, ופרטי התקשרות (נייד ואי מייל).
 • המוצר יוחזר סגור, באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש;
 • במידה והמוצר שיתקבל הינו פגום,  על הלקוח ליצור קשר מיידית עם האתר ו/או המפעילה לשם החלפת המוצר הפגום במוצר תקין על חשבון האתר, או לשם החזרת המוצר הפגום וקבלת זיכוי מלא.

מדיניות אספקת מוצרים

 • המוצרים יישלחו ללקוח באמצעות צד שלישי (חברת משלוחים) עמו תתקשר המפעילה.
 • המפעילה אינה מתחייבת להחזקת מלאי מוצרים, כולם או חלקם, ולכן זמני האספקה שונים ממוצר למוצר ומהזמנה להזמנה,  כפי שיופיע בעת הזמנת המוצר בפועל.
 • ככל שלאחר ביצוע הזמנה באתר יתגלה כי המוצר הנרכש אזל במלאי תפנה המפעילה למשתמש ותציע החזר מלא של הכסף או החלפה במוצר אחר לבחירת הלקוח או המתנה לחזרת המוצר למלאי.
 • זמני אספקת המוצר עשויים להתארך בהתאם להגבלות שיוטלו בידי חברת המשלוחים (חגים, סגרים, מצבי חירום, כוח עליון ואחרים) ואין למפעילה כל אחריות על משך העיכוב או הארכה שייגרמו באספקת המוצרים בגין כך.
 • זמני אספקת מוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (א’ עד ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). 
 •  אספקת המוצרים היא בימי עסקים בלבד וכרוכה בתשלום דמי משלוח בהתאם לאזור וסוג המשלוח שנבחרו בעת ההזמנה. 
 • אפשרויות המשלוח: איסוף עצמי ללא עלות ובתיאום מראש בימי א'-ה' בשעות 8.00 עד 17.00 / משלוח עד הבית תוך 5-2 ימי עסקים בעלות של 40 ש"ח / משלוח לנקודת איסוף לבחירתך תוך 5-2 ימי עסקים ובעלות של 20 ש"ח. משלוח לחו"ל עם דואר ישראל Eco Post או באופן אחר ובתיאום מראש. 
 • האתר לא ישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.

 ביטול הזמנה

 • ביטול הזמנה ייעשה באמצעות שליחת מייל לכתובת info@giv-ol.com
 • בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לגבעול, על חשבונו. דמי המשלוח לא יוחזרו.

 קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג ומין לרבות אך מבלי להגביל זכויות יוצרים בתכנים ובמוצרים המוצעים והמופיעים באתר לרבות בשם "גבעול" ובכל שם/סימן מסחרי אחר המופיע באתר הינם בבעלותה הבלעדית של המפעילה ו/או של צדדים שלישיים אשר נתנו למפעילה את הרשות לעשות שימוש בשמות/סימנים אלו במסגרת האתר.
 • אין על המשתמש באתר להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות תוכנה, מכשיר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצוב התכנים באתר ו/או מוסיפים ו/או מחסירים מהם תכנים כלשהם בכלל ותכנים פרסומיים ומסחריים בפרט.
 • הזכויות בתכני האתר ובעיצובו הינם בבעלות המפעילה וחל איסור מוחלט לבצע שינוי באתר ו/או להעתיק, לשכפל, להציג, לפרסם, להפיץ, לשדר, להעביר לאחר, ליצור יצירות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר, ללא אישור מראש בכתב ובמפורש מהמפעילה.

אבטחת מידע

 • נוכח המוצרים הנמכרים באתר ונוכח מהות האתר, ידוע למשתמש כי פרטיו האישיים והמידע שימסור במסגרת תהליך הרכישה יישמרו על ידי האתר. האתר לא יעביר לאחרים את הפרטים והמידע של המשתמש, אלא בהתאם להוראות הדין או בית המשפט המוסמך לכך.
 • האתר יעשה כל מאמץ סביר לשם התקנת תוכנות אבטחת מידע לשם שמירה על פרטי המשתמשים ולמען הגנה על פרטיותם. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין באפשרות האתר להבטיח הגנה מלאה על פרטיו. 

אחריות המוצר

 • גבעול ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום היא על המשתמש בלבד.
 • השימוש באתר ורכישת המוצרים המוצעים למכירה הינו על אחריות המשתמש בלבד והאתר ו/או המפעילה אינם אחראים לנזקים ו/או הפסדים, בין ישירים ובין עקיפים, ככל שייגרמו למשתמש בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או למוצרים המוצעים בו, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
 • האתר מציע למכירה מוצרים המיובאים ומיוצרים על ידי צדדים שלישיים. כל טענה בקשר לטיב המוצר או פגם בו יש למפעילה ללא כל דיחוי.
 • בהתאם להוראות הדין, האתר מתחייב לשמור על אבטחת התכנים והמידע המוצגים באתר ועל פרטי המשתמשים הנמסרים באתר.
 • אין בהצבת קישוריות באתר (Links) כדי להוות הצעה, הבעת תמיכה, הסכמה או מתן חסות של האתר לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים בקישוריות אלו.
 • שימוש המשתמש באתר מהווה התחייבות לשיפוי האתר ו/או המפעילה ככל שיתבעו לדין ו/או יידרש לשלם כספים כתוצאה משימוש המשתמש באתר באופן שגרם לנזק לצד שלישי.
 • האתר ו/או המפעילה רשאים לחסום את המשתמש מכלל הפעילות באתר ככל שפעילות המשתמש תתגלה כפוגענית כלפי האתר ו/או המפעילה ו/או צד ג' כלשהו.
 • מובהר כי האתר ו/או המפעילה אינם מתחייבים כי השימוש במוצריו או בשירותיו של צד שלישי לא יופרע ו/או יפסק מכל סיבה אשר קשורה לגורמים אלה ואחרים, לרבות הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים. 

איסוף נתונים באמצעות "cookies"

 • האתר משתמש בעוגיות 'Cookies', לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים.
 • מטרת הפרטים הללו היא התאמת האתר להעדפות המשתמש ואפיון צרכיו, וכמו כן לצרכי אבטחת מידע. "cookies" הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצרת לפי פקודה ממחשבי המפעילה. חלק מה- "cookies" יפקעו כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן וחלק מה "cookies" ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש.
 • המידע "cookies" מוצפן, והאתר עושה כל שביכולתו על מנת שמידע זה יישאר בידיו. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.
 • מידע זה ישמש  את המפעילה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה לשפר את האתר ולהקנות חוויה טובה ומדויקת עבור המשתמשת.

ניהול האתר

 • המפעילה מתחייבת לדאוג להפעלה תקינה ורציפה של האתר אך אין בהתחייבות זו כדי למנוע הפרעות ו/או הפסקות בפעילות האתר כתוצאה מגישה ללא הרשאה לשרתי האתר ו/או לפרוטוקולי התקשורת באתר ו/או לכל תוכנה ו/או חומרה הקשורה להפעלתו התקינה של האתר.
 • המשתמש פוטר את המפעילה ו/או מי מטעמה מאחריות בגין נזק לרבות אך מבלי להגביל עוגמת נפש שייגרמו כתוצאה מקלקול ו/או תקלה בתוכנה ו/או בחומרה ו/או בתשתית תקשורת האתר ו/או של מי מהצדדים השלישיים המציע פרסומים באתר.
 • במקרה תקלה בשימוש באתר על המשתמשת לפנות לכתובת info@giv-ol.com

 תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

 • על השימוש באתר ובכל הנוגע למחלוקות הנובעות מהשימוש בו, לרבות מהשימוש במוצרים הנמכרים בו, יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
 • סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר תהא לבתי המשפט השלום בעיר חדרה ולבית המשפט המחוזי במחוז צפון.

 לסיכום

 • אם יש לך שאלות נוספות ניתן לפנות למפעילה במייל info@giv-ol.com
דילוג לתוכן